Pris och offerter från hantverkare, målare, snickare, arkitekter, bokföring, marknadsföring, reklambyråer, jurister 
Tips till köparen
Servicestart är grundat på övertygelsen om att Internet kommer förbättra tjänstemarknadens funktionssätt, både för köpare och säljare. På vissa sätt kommer dock köp av tjänster förbli mer komplicerat än varor. Därför är det viktigt att som köpare av tjänster vara noggrann i sitt urval av leverantörer och villkor för utförandet av arbetet. Nedan finns listat ett antal punkter som det som köpare kan vara värt att undersöka innan avtal om köp av en tjänst ingås.


Att kontrollera innan kontrakt skrivs under

Detaljer rörande tjänsteleverantören

F-skatt - Be alla tjänsteleverantörer att identifiera sig och visa behöriga tillstånd samt f-skatt sedel. I de fall leverantören inte är registrerad för f-skatt är köparen ansvarig för att betala de sociala avgifterna till skatteverket.

Ansvarsförsäkring - I vilken utsträckning kan leverantören bekosta tillrättaläggande av fel?

Licensieringar - Inom många branscher finns etablerade licensieringar och kvalitetskontroller av leverantörer. Vissa typer av arbeten, som våtrum och fasta elinstallationer, måste utföras av en person med behörighet. Var därför noga med att kontrollera vilka krav som gäller för ditt projekt.

Referenser - Vid sidan av de omdömen som erbjuds via Servicestart kan det vara klokt att begära ytterligare referenser från tidigare kunder till leverantören


Detaljer rörande arbetet

Typ av ersättning - fast eller rörligt. Var noga med att bestämma vilken typ av ersättning som ska ges innan arbetet påbörjas för att undvika tvister.

Tidsplan - Kom överens om tidpunkt när arbetet ska vara färdigt. Det kan även vara klokt att dela upp tidsplanen i delar och att utföra besiktning efter varje avklarad del.

Garantier - Vilka garantier kan leverantören ge? Om resultatet av arbetet inte uppfyller dina krav bör leverantören erbjuda en garanti. Var noga med att tydligt kommunicera dina krav och garantivillkor så de finns med i ert avtal.

Besiktning - Efter arbetet är avklarat bör det besiktigas för att upptäcka eventuella brister. Kom överens om både tidpunkt, besiktningsansvarig och förpliktelser vid ofullständigt utfört arbete. Det kan t.ex. vara klokt att inte betala hela arbetet innan slutbesiktning är gjord.

Upprätta skriftligt avtal

I de flesta fall när man köper en tjänst är det klokt att använda någon form av skriftligt avtal. Det gör att man ofta kan undvika tvister och missförstånd. För bygg & renoveringsarbeten kan man använda det standardavtal som Konsumentverket tillhandahåller HÄR

Vill du veta exakt vilka rättigheter du som köpare har och hur du hanterar eventuella tvister?
Kontakta din vägledare på Konsumentverket HÄR